Få et tilbud

Kontakt os for at høre mere om vores gode priser. Beskriv dine ønsker, så vi kan give dig den bedste pris på opgaven.

Vi vil vende tilbage med svar, så hurtigt som muligt!

 
 
 
 
 
 
Vedhæft evt. billede
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Politik for behandling af personoplysninger


​1.​ Om privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som kunde om, hvorledes VVS Ingo Olsen APS behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

2.​ Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vores overordnede formål med at behandle dine personoplysninger er at administrere dine indkøb hos os. Herudover har vi til formål at forbedre og videreudvikle vores produkter og give dig en bedre kundeoplevelse. Dine personoplysninger er således nødvendige for at gennemføre konkrete handler, og herudover gør de os i stand til at udvikle og optimere vores produkter.

3.​ Indsamling og typer af personoplysninger

Når du som kunde foretager et køb i vores virksomhed, registrerer vi nødvendige personoplysninger om dig i relation til dit kundeforhold.

Vi indsamler dine personoplysninger på følgende måde og fra følgende kilder:

 • ​Du afgiver selv dine personoplysninger til os i forbindelse med et køb af vores produkter i vores fysiske butik, via vores hjemmeside eller telefonisk, i forbindelse med dit abonnement på nyhedsbreve og ved at udfylde vores spørgeskemaer
 • ​Du benytter dig af sociale medier så som Facebook og Instagram, hvor du ved at følge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner som eksempelvis Like, Share eller hashtags kommunikerer med os.
 • ​De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig:
  ​Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • ​Oplysninger i tilknytning til transaktionen, herunder type af produktkøb, betalingsmiddel, pris og købshistorik

4.​ Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Databeskyttelse er en integreret del af vores virksomhed, og vi har ansvaret for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du handler med os. Vores behandling af dine personoplysninger sker altid i overensstemmelse med nationale og internationale regler og standarder.

Behandlingen af dine personoplysninger sker, når mindst ét af følgende forhold gør sig gældende:​

 • ​Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af den købsaftale, som du er part i og indgår i forbindelse med køb af vores produkter.
 • ​Du har givet dit frivillige, specifikke, informerede og utvetydige samtykke, eksempelvis når du samtykker til modtagelse af vores nyhedsbreve.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for vores virksomhed, eksempelvis opbevaring af regnskabsmateriale i en given periode.
 • Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eksempelvis i tilfælde af en tvist om et givent produkt.
 • ​Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, der vejer tungere end dine interesser. Vores legitime interesse kan f.eks. være at målrette vores tilbud og Service til dig med henblik på forbedring af din kundeoplevelse.

5.​ Modtagere af dine personoplysninger

Vi udveksler alene dine personoplysninger med de modtagere, som er nødvendige i forbindelse med dit kundeforhold hos os. Vi udveksler personoplysninger med følgende:

 • ​Banker og pengeinstitutter, når du foretager et køb hos os.
 • ​Vores samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed.
  ​[Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS. ]

6.​ Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer alene dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles. Dine personoplysninger vil derfor bliver slettet i overensstemmelse med følgende procedurer:

 • ​Regnskabsoplysninger i forbindelse med dine køb vil blive opbevaret i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
 • ​Dine abonnementsoplysninger vil blive opbevaret, indtil du opsiger abonnementet.
 • ​Oplysninger, som du har afgivet i relation til spørgeskemaundersøgelser, vil blive slettet eller anonymiseret efter afrunding af undersøgelsen.
 • ​Billede dukomentation opbevares i 10 år i et lukket system, med begrænset adgang kun fra vores medarbejder. materialeret udelukket anvedes til Service og kavalitetsikring samt forsikringssager

7.​ Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor oplistede rettigheder. Det skal dog understreges, at nogle af rettighederne ikke er absolutte, men alene gælder under visse omstændigheder.

7.1​ Retten til indsigt

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og i den forbindelse ret til information om:

 • ​Formålet med behandlingen.
 • ​Kategorierne af personoplysninger.
 • ​Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen.
 • ​Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne.
 • ​Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger.
 • ​Retten til at klage til Datatilsynet.
 • ​Hvorfra dine personoplysninger stammer.
 • ​Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og i den forbindelse minimum oplysninger om logikken her i samt betydning og de forventede konsekvenser heraf.

7.2​ Retten til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

7.3 ​Retten til sletning

Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.

7.4​ Retten til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

7.5 ​Retten til dataportabilitet

Når vores behandling foretages automatisk, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden forhandler.

7.6​ Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du i øvrigt på ethvert tidspunkt ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk, at en tilbagetrækning af dit samtykke ikke vil berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for din tilbagetrækning af samtykket.

[Vi træffer automatiske afgørelser, herunder profilering, når du handler med os. Dette foregår ved, at vi maskinelt sammenholder de oplysninger, som du afgiver i forbindelse med dit køb, med dine kreditkortoplysninger og andre tilgængelige oplysninger, som tilsammen danner beslutningen om din kreditværdighed. Vurderes du at have kreditværdighed, kan købet gennemføres. Vurderes du ikke at have kreditværdighed, kan købet ikke gennemføres. Er du uenig i afgørelsen, har du ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, som alene er baseret på automatisk behandling.]

8.​ Spørgsmål og klage

Da vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt, har vi udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der skal sikre, at vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vores databeskyttelsesrådgiver kan bistå dig i forbindelse med dine rettighedsanmodninger og svare på spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger samt denne privatlivspolitik. Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:

Michael Ingo Olsen

Tlf.: 57 66 25 00

E-Mail: michael@ingoolsen-vvs.dk

Herudover kan du også rette henvendelse til os - som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger - på følgende kontaktoplysninger:

VVS Ingo Olsen ApS

Vibevej 20, 4100 Ringsted

Tlf.: 57 66 25 00

info@ingoolsen-vvs.dk

www.ingoolsen-vvs.dk

Cvr: 26624797

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk

9.​Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 24-05-2018

Firmaprofil

Vi bruger den nyeste teknologi, der kan minimere dit vand- og varmeforbrug. 

Kontakt os og få et varmetjek, så du sikrer at varmeanlægget er indstillet rigtigt, og at varmen udnyttes optimalt. Dermed sparer du mest muligt.

Kontakt os

​Vibevej 20, 4100 Ringsted

Man - torsdag: 8:00 - 16:00

Fredag: 8:00 - 14:00